Home » FEDERALIZAM » Federalna Evropa

Federalna Evropa

Federalna Evropa – za miran i demokratski kontinent i svijet

Članovi UEFa vjeruju da je kreiranje Federalne Evrope jedini način koji će obezbijediti da Evropa postane mirno i prosperitetno mjesto za sve evropljane, kontinent gdje se demokratija, vladavina zakona i ljudska prava promovišu i smatraju najvažnijim vrijednostima.

Tradicionalno, evropska politika se skoro isključivo vodi sredstvima međudržavne saradnje i standardnim diplomatskim sredstvima nacionalnih diplomatija. Ipak, fatalne konsekvence na početku 20. vijeka pokazale su da se moraju razviti nove medote.

Više od 50 godina demokratije i mira u većini zapadno evropskih zemalja nijesu postignute bez napora. Istorija integracije zapadne Evrope dokazuje da se evropljani moraju ujediniti i razviti demokratske mehanizme kako bi pronašli odgovarajuća rješenja za zajedničke probleme i razvili zajedničke strategije i politike za izazove sa kojima se suočavaju.

Nakon pada komunizma, ovaj zadatak se konačno može proširiti i na zemlje centralne i istočne Evrope. Proširenje Evropske unije predstavlja istorijsku šansu za uspostavljanje stvarne evropske oblasti mira, demokratije i prosperiteta, šansa koja se ne smije propustiti.

Takođe, globalni izazovi mogu biti identifikovani i efikasno riješeni samo ako Evropa predstavi zajednički stav jednim jasnim glasom. Odgovaranje na trenutne prijetnje i potrebe svijeta zahtjeva globalna rješenja, koja više ne mogu pronaći pojedinačne države već je za to potreban širok konsenzus na svjetskom nivou. Uloga Evrope nije samo da obezbijedi mir, demokratiju i prosperitet na svom kontinentu, već da primijeni ove vrijednosti na cio svijet.

“Jaka i ujedinjena, Federalna Evropa je ono što nam je potrebno kako bismo postigli ove ciljeve”.