Home » AKTIVNOSTI » Lokalni odbor UEF-a na jugu Crne Gore

Lokalni odbor UEF-a na jugu Crne Gore

Povodom inicijative pet članova UEF Crna Gora, donijeta je odluka o osnivanju lokalne organizacije UEFCG sa sjedištem u Budvi. Lokalni odbor Budva biće fokusiran na južni – odnosno primorski dio Crne Gore. Budva je turistički centar južne regije, ali i mjesto gdje najveći broj stranih turista dolazi u dodir sa Crnom Gorom i njenom kulturom. Cilj Unije Evropskih Federalista je promovisanje ideja ujedinjene i demokratske Evrope ali i širenje evropskih vrijednosti i upoznavanje građana sa ciljevima UEF-a.

Lokalni Odbor u Budvi će okupljati i članove iz drugih primorskih opština, Ulcinja, Bara, Kotora, Tivta i Herceg Novog. Zajedničkim akcijama i u saradnji sa centralom UEF Crna Gora u Podgorici, pokušaćemo da doprinisemo upoznavanju što većeg broja ljudi sa prednostima koje demokratska i federalna Evropa donosi građanima. Jedna od ideja je i organizovanje škole evropskog federalizma u Budvi, tokom ljetnjih mjeseci. Ova ideja je planirana u saradnji sa Unijom Evropskih Federalista Srbija, a eventualno bi mogla uključiti i druge regionalne UEF organizacije (od kojih su neke još uvijek u nastajanju).