Home » Posts tagged 'federalisti'

Tag Archives: federalisti

UEF Crna Gora pozdravlja izbor nove Evropske Komisije

Unija evropskih federalista Crne Gore (UEF) pozdravlja izbor novih članova Evropske Komisije (EK), i izražava zadovoljstvo što će se u timu predsjednika EK-a Žan Klod Junkera naći i Komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju EU. Iako je prethodno bilo špekulacija da će u novom sazivu Komisije biti ukinut portfolio za proširenje, to se ipak nije dogodilo, a ovo mjesto pripalo je Johanesu Hanu, austrijancu koji je u prethodnom mandatu Evropske Komisije vršio funkciju Komsara za regionalnu politiku.

UEF takođe pozdravlja plan Predsjednika EK Junkera za bliže ekonomske i političke integracije u Evropi, a posebno prijedloge za produbljivanje i jačanje eurozone, proširenje evropskog jedinstvenog tržišta, ulaganje u postojeću i novu infrastrukturu u naredne 3 godine kako bi se uravnotežili nacionalna štednja i programi reforme i konačno pokrenula evropska ekonomija.

Da li će se mnogi od ovih planova i ostvarili, zavisiće kao i obično, i od volje država članica EU. Međutim, novi postupak za izbor predsjednika Evropske komisije, gdje su evropske političke stranke predlagale kandidate, a time i evropski građani bili direktno odlučujući faktoru tom procesu, ulio je novu energiju u politički život Evropske unije, i dodatno povećao autoritet i legitimitet predsjednika EK. Unija Evropskih Federalista poziva gospodina Junkera da iskoristiti taj legitimitet za vraćanje Evropske komisije na mjesto motora u procesu snažnije ekonomske i političke integracije. Pritom, politika proširenja EU ne smije biti zaborvljena u novim prioritetima Evropske Komisije, jer bi to moglo imati veoma negativne posljedice na cijeli region zapadnog Balkana.