Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

UEF CG na federalističkoj debati i seminaru u Briselu

Unija Evropskih Federalista je organizovala “Federalist Debate & Training Weekend” tokom proteklog vikenda u Briselu. Međunarodni sekretar UEF Crna Gora – Boro Milović, učestvovao je na ovom seminaru čiji je glavi cilj bio osnaživanje organizacija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kako bi što uspješnije prenijeli poruke UEF pokreta. Govoreno je i o budućnosti Evropske Unije, institucionlnim promjenama koje neupitno slijede, kao i načinima na koje treba uticati da Evropa postane zaista demokratska i federalna unija.

Osim debata i prezentacija konketnih tema i problema sa kojima se organizacije na evropskom nivou suočavaju, održane su i radionice koje su za cilj imale podršku lokalnim sekcijama UEF-a, a posebna pažnja je ukazana pitanjima vođenja kampanja na lokalnom i evropskom nivou, lobiranju, korišćnju društvenih medija, i oživaljavanju lokanih i regionalnih sekcija, koje su od krucijalnog značaja za širenje ideja evropskog federalizma.

Na seminaru i debatama su govorili predsjednik UEF-a i poslanik u Evropskom Parlamentu – Andrew Duff, šef kabineta Predsjednika Evropskog Savjeta Hermana Van Rompuja – Richard Corbett, generalni sekretar Evropskog Pokreta (EMI International) – Diogo Pinto, predsjednik Evropskog Foruma Mladih – Peter Matjašič, vođa “vrata-do-vrata” kampanje u timu francuskog predsjednika Fransoa Holanda – Guillaume Liegey, i mnogi drugi.